Ako cestovať v taxíku bezpečne...

Vo väčších mestách, teda aj v Prešove, preprava vozidlami prináša stresové situácie každú chvíľu. Najviac by o tom mohli hovoriť taxikári, ktorí denne v týchto podmienkach najazdia aj 300km. Hustota premávky zapríčiňuje predlžovanie času výkonu prepravy zákazníka. Trasa ráno, cez deň a v noci môže byť rozdielna. Preto by mal byť každý zákazník tolerantný voči taxikárovi a taxislužbe.


Takže, čo si treba všimnúť na vozidlách, do ktorých nastupujete?

Nesadajte si do neoznačeného vozidla. Každý taxík by mal byť označený firemným značením, na dverách nálepka s menom firmy a telefónnym číslom, na streche transparent. Ak vozidlo nie je takto označené, s najväčšou pravdepodobnosťou ide o tzv. čierny taxík. Cenu za km môže mať niekoľkonásobne predraženú a pri nespokojnosti s poskytnutou službou sa nemáte kam obrátiť so sťažnosťou - reklamáciou. Na viditeľnom mieste vo vozidle musí byť umiestnený cenník prepravného. Pokiaľ tento cenník taxikár dodržuje nie je to predražovanie, i keď si účtuje prehnanú cenu prepravného. Cena je závislá od trasy akú si vyberiete, od dopravného zaťaženia ciest, prípadne od počtu semaforov na danej trase. Pri preprave si prezrite taxameter. Na každom taxametri musí byť zobrazené číslo režimu prepravného.


Možné režimy:

I. sadzba - preprava z ulice na telefonickú objednávku
II. sadzba - preprava na krátku vzdialenosť


Telefonická objednávka s pristavením vozidla mimo Prešova sa vykonáva nasledovne:

ak ide zákazník do Prešova, vodič zapne taxameter do režimu I. po nastúpení zákazníka do vozidla.
• ak cieľ cesty zákazníka nie je v Prešove, vodič pri dopravnej značke Koniec Prešova zapne taxameter do režimu I. a s takto zapnutým taxametrom ide pre zákazníka a následne na miesto určenia mimo územia mesta Prešov.


Pri platení si vyžiadajte účtenku o preprave. Musí na nej byť uvedený dátum, trasa odkiaľ a kam ste sa viezli, pečiatka taxikára, celkový počet km prepravy a suma.

Prepravný poriadok taxislužby vypracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 168/1996 Z.z. zákona NR SR č. 315/1996 Z.z., vyhláškou DPT SR č. 311/1996 Z.z., vyhláškou MDPT SR č. 363/1996 Z.z. zákonom č. 105/1995 Z.z., VZN č. 7/1994 hl. mesta SR Bratislavy, Občianskym a Obchodným zákonníkom, ako i zákonom 126/1998 o Slovenskej živnostenskej komore.


§ Stiahnite si úplné znenie prepavného poriadku vo formáte PDF §

    sobota, 16. 10. 2021


Odkazy

• Nap?te n?m


N?v?tevnos?

• Online: 1
• Celkom: 4826
COPYRIGHT 2006   CREATED BY PASE.SK